Blogposts

De Hoge Raad en de toepassing van 80a RO in strafzaken

7 februari 2018

Een verdachte hoeft niet bang te zijn dat naar zijn klachten niet serieus wordt gekeken, al blijft een gemotiveerde reactie van de Hoge Raad op zijn klachten steeds vaker uit. Dat stelt Dino Bektesevic, advocaat bij De Roos & Pen in Amsterdam.  ‘Naast onterecht voor­gestelde klachten bestaat ook de categorie terecht voorgestelde klachten die niet tot […]

Lees meer

EET en de hypothecaire restschuld

25 januari 2018

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deed op 16 januari jl. een voor de internationale incassopraktijk belangwekkende uitspraak over het waarmerken van een hypotheekakte als Europese Executoriale Titel, hierna: ‘EET’. De EET-Vo heeft tot doel het vereenvoudigen van het vrij verkeer van beslissingen, gerechtelijke schikkingen en authentieke akten voor niet betwist schuldvorderingen in alle lidstaten. Lees meer over de […]

Lees meer

Een begin van normering van interne onderzoeken door advocaten

4 januari 2018

Kort voor kerst deed de Amsterdamse Raad van Discipline uitspraak inzake het optreden van advocaten in het interne onderzoek bij NS. Die uitspraak stelt niet teleur, aldus Jan Leliveld, partner bij Van Doorne. ‘De uitspraak zou hopelijk enige kaders bieden voor de invulling van de open norm dat een advocaat haar of hem opgedragen zaken […]

Lees meer

De dagen dat een deurwaarder niet werkt in 2018

22 december 2017

Een deurwaarder mag niet op alle dagen in het jaar ambtshandelingen verrichten. Wat betekent dit voor 2018? In deze blog legt advocaat Jeroen Veldhuis uit wat ambtshandelingen zijn en op welke dagen de deurwaarder deze niet mag verrichten. Over ambtshandelingen, beperkingen, andere handelingen en uitzonderingen en een blik op 2018.

Lees meer

‘Iedereen is potentieel in staat de moord op Bonifatius te bekennen’

23 november 2017

Bij misdrijven die veel media-aandacht genereren, zijn er altijd wel mensen die zich spontaan als dader bij de politie melden. Het kan gaan om psychiatrische patiënten of fantasten die graag eens in de media willen verschijnen. Maar ook andere mensen kunnen om uiteenlopende redenen besluiten te bekennen zodra ze als verdachte zijn aangehouden. De werkelijke […]

Lees meer

‘Baanbrekend arrest over verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfonds’

14 november 2017

Op 7 november jl. heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. De overwegingen in het arrest zijn relevant voor diverse lopende en nog te verwachten discussies tussen werkgevers en bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij bedrijfstakpensioenfondsen zich op het standpunt stellen dat […]

Lees meer

Schadevergoeding of teruglevering na verjaring: de eerste jurisprudentie

8 november 2017

De Hoge Raad introduceerde in februari van dit jaar de mogelijkheid om na bevrijdende verjaring een schadevergoeding of teruglevering te vorderen. Daarmee lijkt de verjaringstermijn om op te treden te zijn opgerekt van twintig  jaar naar veertig jaar. Deze mogelijkheid was nog niet eerder in de rechtspraak aan bod gekomen. Het arrest van de Hoge Raad liet ook […]

Lees meer

Nieuwe betaalwet PSD2 en haar gevolgen: handig of te verreikend?

7 november 2017

Het aanbieden van financiële diensten is aan het veranderen. Waar het voorheen voorbehouden was aan de meer traditionele spelers zoals banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers, is er een grote opkomst van zogeheten Fintech-bedrijven (een afkorting voor Financial Technology). Om dit in goede banen te leiden is er nieuwe wetgeving PSD2 op komst die ook een grote […]

Lees meer

De zaak Anne Faber: tijd voor een paradigmashift?

31 oktober 2017

In de afgelopen weken was Nederland geschokt door de verdwijning van Anne Faber. Ze fietste in de stromende regen door de bossen bij Zeist maar kwam nooit op haar bestemming aan. Aanwijzingen leidden naar Michael P. die werd behandeld in een forensisch psychiatrische afdeling. In de huidige forensische praktijk speelt het onderzoek pro justitia een grote […]

Lees meer

1 2 3 7