Blogposts

‘Iedereen is potentieel in staat de moord op Bonifatius te bekennen’

23 november 2017

Bij misdrijven die veel media-aandacht genereren, zijn er altijd wel mensen die zich spontaan als dader bij de politie melden. Het kan gaan om psychiatrische patiënten of fantasten die graag eens in de media willen verschijnen. Maar ook andere mensen kunnen om uiteenlopende redenen besluiten te bekennen zodra ze als verdachte zijn aangehouden. De werkelijke […]

Lees meer

‘Baanbrekend arrest over verplichte deelneming Bedrijfstakpensioenfonds’

14 november 2017

Op 7 november jl. heeft het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch een voor de praktijk interessant arrest gewezen in een kwestie tussen een werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds voor het beroepsvervoer over de weg. De overwegingen in het arrest zijn relevant voor diverse lopende en nog te verwachten discussies tussen werkgevers en bedrijfstakpensioenfondsen, waarbij bedrijfstakpensioenfondsen zich op het standpunt stellen dat […]

Lees meer

Schadevergoeding of teruglevering na verjaring: de eerste jurisprudentie

8 november 2017

De Hoge Raad introduceerde in februari van dit jaar de mogelijkheid om na bevrijdende verjaring een schadevergoeding of teruglevering te vorderen. Daarmee lijkt de verjaringstermijn om op te treden te zijn opgerekt van twintig  jaar naar veertig jaar. Deze mogelijkheid was nog niet eerder in de rechtspraak aan bod gekomen. Het arrest van de Hoge Raad liet ook […]

Lees meer

Nieuwe betaalwet PSD2 en haar gevolgen: handig of te verreikend?

7 november 2017

Het aanbieden van financiële diensten is aan het veranderen. Waar het voorheen voorbehouden was aan de meer traditionele spelers zoals banken, verzekeraars en hypotheekverstrekkers, is er een grote opkomst van zogeheten Fintech-bedrijven (een afkorting voor Financial Technology). Om dit in goede banen te leiden is er nieuwe wetgeving PSD2 op komst die ook een grote […]

Lees meer

De zaak Anne Faber: tijd voor een paradigmashift?

31 oktober 2017

In de afgelopen weken was Nederland geschokt door de verdwijning van Anne Faber. Ze fietste in de stromende regen door de bossen bij Zeist maar kwam nooit op haar bestemming aan. Aanwijzingen leidden naar Michael P. die werd behandeld in een forensisch psychiatrische afdeling. In de huidige forensische praktijk speelt het onderzoek pro justitia een grote […]

Lees meer

Rechters stellen grenzen aan de vervolging voor valsheid in geschrift

23 oktober 2017

Het Openbaar Ministerie (b)lijkt dol te zijn op artikel 225 Wetboek van Strafrecht, waarin valsheid in geschrifte strafbaar is gesteld. Menig fiscaal delict wordt met behulp van dit commune delict geprobeerd aan te pakken bij wijze van vangnetbepaling. ‘Ook processtukken blijken niet veilig. Zo vervolgde het Openbaar Ministerie een verdachte voor het afleggen van een […]

Lees meer

‘Advocaten kunnen geen doelen stellen’

17 oktober 2017

Advocaten zijn eigenlijk niet zulke goede ondernemers. Vooropgesteld: ze werken hard, verdienen (goed) geld, hebben tevreden klanten en hebben vaak ook personeel, dus er gaat veel goed, aldus jurist in communicatie Erik Jan Bolsius. ‘Echter, een belangrijke ondernemerseigenschap missen ze: een doel stellen voor hun bedrijf en daar naartoe werken. Is dat erg? Ja, want […]

Lees meer

De second opinion procedure: een analyse

13 oktober 2017

Op 1 mei 2013 startte het gerechtshof Den Haag een pilot met de second opinion procedure, een uitvloeisel van een onderzoek naar de herziening van de rolprocedure in hoger beroep. De Rechtspraak wilde een snellere, goedkopere en eenvoudige procedure. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde een werkgroep van de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag de […]

Lees meer

De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse orde van advocaten

11 oktober 2017

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft van het parlement de opdracht gekregen om in de Verordening op de advocatuur het woord ‘kwaliteitstoetsen’ op te nemen en is daarin geslaagd, schrijft ondernemingsrechtadvocaat Ellen Timmer. Wel plaatst ze kanttekeningen. ‘Een en ander zal waarschijnlijk per 1 januari 2018 in werking treden. De advocatenregelgeving wordt daarmee verrijkt met fraaie begrippen als […]

Lees meer

1 2 3 6