Nieuws

Van der List: Specialiseer niet meteen

29 maart 2017

Is specialiseren beter dan een algemene praktijk houden? ‘Houd het in het begin als je kunt wat breed, je kunt het conflict van je cliënt dan veel beter plaatsen,’ adviseert advocaat Marjan van der List beginnend advocaten tijdens Lawyers Tour.

Lees meer

AIVD werkte afgeluisterde gesprekken met advocaten uit

29 maart 2017

De AIVD heeft tussen oktober 2015 en maart 2016 meerdere malen gesprekken tussen advocaten en hun cliënten afgeluisterd en uitgewerkt. Dat schrijft de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) in een rapport, dat deze week naar de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens de CTIVD heeft de AIVD heeft drie keer onrechtmatig gesprekken van […]

Lees meer

Prejudiciële vragen over schorsende werking in asielzaken

29 maart 2017

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft woensdag het Hof van Justitie in Luxemburg prejudiciële vragen gesteld over de Europese Procedure- en de Terugkeerrichtlijn. De Afdeling bestuursrechtspraak wil weten of uit deze richtlijnen volgt dat een hoger beroep in een asielzaak bij de Afdeling bestuursrechtspraak automatisch schorsende werking moet hebben.

Lees meer

Celstraf geëist tegen voormalig Advocaat-Generaal

28 maart 2017

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag in Den Haag een gevangenisstraf van 15 maanden geëist tegen een voormalig Advocaat-Generaal van het Openbaar Ministerie voor belastingfraude en valsheid in geschrift. Hij zou de fiscus voor bijna 150.000 euro hebben benadeeld.

Lees meer

Huwelijksrecht na bijna 180 jaar grondig vernieuwd

28 maart 2017

Met een nipte meerderheid nam de Eerste Kamer dinsdagmiddag het wetsvoorstel aan waarmee de reikwijdte van trouwen in gemeenschap van goederen wordt beperkt. Daarmee kan de oude wet, die dateert uit 1838, eindelijk worden vervangen. 

Lees meer

Advocaten dienen klacht in bij Europese Commissie

28 maart 2017

Een viertal Nederlandse advocaten heeft bij de Europese Commissie in Brussel een klacht ingediend tegen Nederland. De klacht betreft het ongemotiveerd afdoen van zaken door de hoogste Nederlandse rechters, de Hoge Raad en de Raad van State, waarin is gevraagd om uitleg van het Europees recht.

Lees meer

De Haan en noordelijke deken gaan in gesprek

28 maart 2017

De noordelijke deken Rob Geene en De Haan Advocaten in Groningen gaan proberen hun geschil in onderling overleg te beslechten. De Raad van Discipline geeft beide partijen daartoe twee maanden de tijd, meldt het Dagblad van het Noorden.

Lees meer

innovaties advocatuur

Deelname aan klantwaarderingsonderzoek Rechtspraak

28 maart 2017

Elke drie jaar voert de Rechtspraak een klantwaarderingsonderzoek uit om te achterhalen hoe de professionals (en rechtzoekenden) een bezoek aan de rechtbank ervaren. Deelname van advocaten is daarbij belangrijk, zo wordt benadrukt op de betreffende webpagina van de Rechtspraak. 

Lees meer

Weinig no cure, no pay in letselschadezaken

27 maart 2017

Advocaten zijn volgens deskundigen terughoudend in het maken van resultaatsafhankelijke vergoedingsafspraken (no cure, no pay) vanwege de grote financiële risico’s die kantoren kunnen lopen. Dat meldt Het Financieele Dagblad.

Lees meer

1 2 3 129