Opinie

Grenzen van verschoningsrecht

4 september 2015

Volgens advocaat Pestman moet het kabinet de bescherming van het verschoningsrecht tegen inlichtingendiensten opnemen in de herziening van de Wiv. Nu gebeurt dat niet. ‘Ik zou er bijna achterdochtig van worden.’

Lees meer

Vertelt uw website voldoende?

26 augustus 2015

Allerlei informatieverplichtingen helpen uw cliënten om te bepalen of u de juiste man of vrouw voor de zaak bent. Voldoet de website van uw kantoor aan alle eisen?

Auteur: Nathalie Gloudemans-Voogd

Lees meer

Een oerwoud van onzekerheden

19 augustus 2015

Als no cure no pay wordt toegestaan dan moeten er aanvullende afspraken worden gemaakt of er moet wetgeving voor komen, betoogt oud-deken van de Haagse Orde Frans Meijer.

Lees meer

Structurele vormverzuimen in het strafproces

24 juli 2015

Een oproep van Reindert Kuiper tijdens een NVSA-congres bracht het balletje aan het rollen. Kuiper riep de advocatuur op om een bijdrage te leveren aan het in kaart brengen van vormverzuimen die veel voorkomen. In navolging hierop plaatste het Advocatenblad onder het kopje ‘Strafpleiters opgelet’ een bericht met het verzoek ervaringen met structurele vormverzuimen aan de redactie te sturen. Er volgde een gesprek met verschillende deskundigen op dit gebied en twee raadsheren van de Hoge Raad. Advocaat Robert Malewicz, een van de gespreksdeelnemers, doet verslag.

Lees meer

Schikken met de curator in bestuurders-aansprakelijkheidszaken

21 juli 2015

Bij faillissementen van rechtspersonen onderzoekt een curator of bestuurders aansprakelijk zijn voor het faillissement.1 De curator kan vervolgens een minnelijke regeling met finale kwijting overeenkomen met (de aansprakelijkheidsverzekeraar van) de bestuurders. Maar de bestuurders lopen dan nog steeds het risico geconfronteerd te worden met een vordering tot schadevergoeding uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid.

Auteurs: Marko Jongkind en Maartje Boender-Lamers2
Aflevering 07/08 2015

Bijlage:Link:

Lees meer

Fuck de sukkel!

2 juni 2015

Het ‘sukkelarrest’ is er. Het hof spreekt de mompelende advocaat vrij. Die vrijspraak neemt de ongelijke behandeling van advocaten enerzijds en officieren en andere opsporingsambtenaren anderzijds niet weg.

Lees meer

‘Beeld van verdeeldheid binnen rechtspraak is onwenselijk’

29 april 2015

Expertgroep Alimentatienormen beveelt aan het kindgebonden budget, inclusief alleenstaande-ouderkop, in mindering te brengen op de behoefte van kinderen. Sommige rechtbanken volgden het advies niet. Liesbeth de Beij, voorzitter van de Expertgroep Alimentatienormen, over de onduidelijkheid. ‘Partijen mogen verwachten dat de rechter de richtlijnen toepast.’

Lees meer

Steek Eerste Kamer hart onder de riem

10 februari 2015

Op 20 januari 2015 heeft de Eerste Kamer, op basis van onder meer de adviezen van de Vereniging voor Rechtspraak en de Raad van State en de brieven van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, middels de motie van CDA-senator Franken korte metten gemaakt met de bezuinigingsplannen van VVD-staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie). Daarbij werd benadrukt dat de bezuinigingen onverenigbaar zijn met de broodnodige bescherming van de vrije gang naar de rechter voor minvermogenden in Nederland.

Lees meer

Dit is een advocaat

29 januari 2015

Met de bespreking van het eindrapport in het college van afgevaardigden van 4 december 2014 zit het werk van de Commissie Dit is een advocaat erop. Iedereen die zich betrokken voelt bij de advocatuur kan zich nu in de gedachtewisseling mengen. Mail uw bijdrage naar redactie@advocatenorde.nl

Lees meer

Wijzigingen Europees IPR-procesrecht

15 januari 2015

Per 10 januari 2015 is de ‘herschikte’ EEX-Verordening (EEX-Vo) van toepassing (PbEU 2012, L. 351). De aangepaste regels inzake de bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging in burgerlijke en handelszaken zijn van toepassing op rechtsvorderingen die zijn ingesteld op of na 10 januari 2015 (art. 66 lid 1 herschikte EEX-Vo). Verder is de gewijzigde EEX-Vo van toepassing op authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen op of na 10 januari 2015. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Lees meer

1 9 10 11 12 13 15