Columns

Bayesiaanse statistiek

Kerstoverdenking

22 december 2017

Een rechtsstaat in stand houden, vergt moed. Professor Paul Cliteur – God’s gift to demo­cracy – zet met zijn recente artikel in het Nederlands Juristenblad (NJB 2017|1458) juist zélf de bijl aan de wortels van de rechtsstaat.

Lees meer

Matthijs Kaaks

Generatie Y

21 november 2017

De nieuwe lichting advocaten – de millennials of generatie Y worden ze genoemd – lijkt minder bereid om zo hard te werken. Het koketteren met lange werkdagen is niet meer van deze tijd.

Lees meer

Bayesiaanse statistiek

Strider Hiddema

7 november 2017

Teun is onze stijfkoppige Friese stabij. Oorspronkelijk afkomstig uit de Fryske Wâlden, gelegen op de hoge zandgronden in oostelijk Friesland. Ik heb een zwak voor Fryslân. Het waren de Friezen die in 28 n.Chr. de Romeinse legioenen vanuit het Baduhenna­woud huilend naar huis stuurden. Geen Fries kroop als horige voor feodale mijnheren en natuurlijk was […]

Lees meer

Matthijs Kaaks

Kwaliteitstoets of karwats

5 oktober 2017

Op mijn kantoor doen we al jaren aan intercollegiaal overleg. Bij voorkeur op vrijdagmiddag, als de vijf in de klok zit. Sinds kort mogen we dit ook gestructureerde feedback noemen. Eén van de kantoorgenoten moet dan wel voor coach spelen. Door Matthijs Kaaks Dit kunnen we lezen in een nieuw voorschrift, de Wijzigingsverordening Kwaliteitstoetsen, die […]

Lees meer

Bayesiaanse statistiek

Bayesiaanse statistiek

29 juni 2017

Dinsdag 30 mei jl. verzocht het Openbaar Ministerie aan het Bossche Gerechtshof om statistiek toe te staan teneinde hun ‘gevoel’ in de zaak-Nicole van den Hurk te staven. Fysicus Alkemade was bereid om middels de Bayesiaanse statistiek aan te tonen dat de kans dat Jos de G. de dood van Nicole van den Hurk op […]

Lees meer

Matthijs Kaaks

Opkomst der narcisten

24 mei 2017

Voor de tweede keer ontving ik een uitnodiging voor een cursus over ‘omgang met narcisme’. Deze was getiteld ‘de narcistische cliënt’. Kennelijk voorziet dit in een groeiende behoefte.

Lees meer

Bayesiaanse statistiek

Weg met de legitieme

25 april 2017

Het taboe op het volledig onterven van kinderen moet worden doorbroken. Ieder kind, onterfd of niet, heeft recht op een minimumbedrag uit de nalatenschap van de ouders ongeacht de inhoud van een testament. Dit is de legitieme portie, kortweg ‘de legitieme’. Deze wettelijke regeling leidt anno 2017 tot onzinnige situaties.

Lees meer

Matthijs Kaaks

Fred de Staatsraad

24 maart 2017

Fred Teeven is voorgedragen als staatsraad bij de Raad van State. Sterker nog, hij zou het op 1 april al bijna zijn geworden ware het niet dat de overhaaste voordracht nog even is opgeschort.

Lees meer

Bayesiaanse statistiek

Herstelrecht

3 maart 2017

De PvdA geeft in haar verkiezingsprogramma het herstelrecht een prominente plaats. Het doel is om veroorzaakt leed en aangerichte schade te herstellen, recidivekans te verminderen en ‘emotionele ballast’ te ontladen. De overige partijen willen zwaarder straffen. Beide uitersten zijn te verenigen via het verzelfstandigen van de uitvoering van straffen.

Lees meer

1 2