Even opfrissen

Wat is de datum van de uitspraak?

18 november 2010

Bij arrest van 24 april 2009, NJ 2009, 206, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat het bij de bepaling van het begin van een cassatietermijn niet gaat om de datum die in de kop van de uitspraak en in de…

Lees meer

1 9 10 11