Even opfrissen

De proeftijd

14 december 2016

Met een proeftijd kunnen werkgever en werknemer eenvoudig en snel afscheid van elkaar nemen als verwachtingen niet worden waargemaakt. Maar dan gelden wel de nodige vereisten. Door Peter Hendriks In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. Deze periode biedt zowel werkgever als werknemer de mogelijkheid om nader kennis te maken en om te bezien […]

Lees meer

De invulling van witwassen

16 september 2016

Jurisprudentie rond de witwasbepalingen staat niet stil. Vooral het vermoeden dat het voorwerp afkomstig is uit een eigen misdrijf en de eis dat het voorwerp voorkomt uit enig misdrijf geven aanleiding tot uitspraken van de Hoge Raad.

Lees meer

De blijvende onmogelijkheid

29 oktober 2015

Wanneer is er sprake van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming in de zin van artikel 6:80 lid 1 sub a BW? Op grond van art. 6:80 lid 1 sub a BW treden de gevolgen van niet-nakoming in voor…

Lees meer

De bestuursrechtelijke zienswijze

27 augustus 2015

De bestuursrechtelijke zienswijze is niet altijd zo vrijblijvend als de uitnodiging tot het indienen ervan misschien doet vermoeden.Het bestuursrecht kent vanwege het uitgangspunt van laagdrempel…

Lees meer

Schade bij werknemers

29 juni 2015

Waar eindigt de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW en begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Auteur: Dineke van Dal1 De werkgever is op grond van artikel 7:65…

Lees meer

Verhalen op de gemeenschap

7 mei 2015

Hoe zit het met aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht in het huwelijksvermogensrecht? De begrippen aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht zorgen nog steeds voor verwarring en toch is het, vo…

Lees meer

Redelijkheid van de BGK

26 maart 2015

Hoe zit het met de dubbele redelijkheidstoets bij buitengerechtelijke kosten’Innavolging op het Drenth-arrest van 19871 heeft de wetgever in 1992 in artikel 6:96 BW neergelegd dat de redelijke ko…

Lees meer

Verjaring van een vordering

22 januari 2015

Hoe zit het ook alweer met de verjaring van een vordering tot schadevergoeding? De absolute en relatieve termijn in een notendop.Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering doo…

Lees meer

1 2 3 4 11