Even opfrissen

De Brummenlijn

2 maart 2017

Om gezag van gewijsde te voorkomen, moet men vaker dan gedacht appelleren in het bestuursprocesrecht. Door Paulien Willemsen De Brummenuitspraak (ECLI:NL:RVS:2003:AI0801), zo genoemd naar de gemeente waarin de casus zich afspeelde, is voor het bestuursprocesrecht een belangrijke uitspraak. Aan de eigenaar van een perceel met de bestemming ‘agrarische doeleinden’ werd een last onder dwangsom opgelegd. […]

Lees meer

Bedrijfsruimten in het huurrecht

9 februari 2017

In de praktijk ontstaat regelmatig discussie over de kwalificatie van bedrijfsruimten. Wat is ook alweer het verschil tussen een 230a- en een 290-ruimte?

Lees meer

De proeftijd

14 december 2016

Met een proeftijd kunnen werkgever en werknemer eenvoudig en snel afscheid van elkaar nemen als verwachtingen niet worden waargemaakt. Maar dan gelden wel de nodige vereisten. Door Peter Hendriks In een arbeidsovereenkomst kan een proeftijd worden overeengekomen. Deze periode biedt zowel werkgever als werknemer de mogelijkheid om nader kennis te maken en om te bezien […]

Lees meer

De invulling van witwassen

16 september 2016

Jurisprudentie rond de witwasbepalingen staat niet stil. Vooral het vermoeden dat het voorwerp afkomstig is uit een eigen misdrijf en de eis dat het voorwerp voorkomt uit enig misdrijf geven aanleiding tot uitspraken van de Hoge Raad.

Lees meer

De blijvende onmogelijkheid

29 oktober 2015

Wanneer is er sprake van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming in de zin van artikel 6:80 lid 1 sub a BW? Op grond van art. 6:80 lid 1 sub a BW treden de gevolgen van niet-nakoming in voor…

Lees meer

De bestuursrechtelijke zienswijze

27 augustus 2015

De bestuursrechtelijke zienswijze is niet altijd zo vrijblijvend als de uitnodiging tot het indienen ervan misschien doet vermoeden.Het bestuursrecht kent vanwege het uitgangspunt van laagdrempel…

Lees meer

Schade bij werknemers

29 juni 2015

Waar eindigt de zorgplicht van de werkgever op grond van artikel 7:658 BW en begint de eigen verantwoordelijkheid van de werknemer? Auteur: Dineke van Dal1 De werkgever is op grond van artikel 7:65…

Lees meer

1 2 3 4 11