Even opfrissen

Standaardbedingen: is het feest voorbij?

27 november 2014

Onderwerpen die men uit commercieel oogpunt liever niet bespreekt, kan de gebruiker in zijn algemene voorwaarden ‘wegstoppen?. De richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten lijkt ro…

Lees meer

Schadevergoeding: zaakschade

10 november 2014

Uitgangspunt is dat zaakschades ‘abstract’ worden vastgesteld. Maar waar wordt dan eigenlijk van geabstraheerd? En hoe zit het met ‘objectief’ en ‘subjectief’? Frans van Velsen1 Er wordt nogal eens…

Lees meer

De proceskosten ex artikel 237 Rv

25 september 2014

De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. Maar waaruit bestaat die proceskostenveroordeling ook alweer’De vordering tot veroordeling van de wederpartij…

Lees meer

Haviltex versus de entire agreement clausule

1 september 2014

Auteurs: Menno Weij en Yentl van den Winkel1 Met het Haviltex-arrest (NJ 1981, 635) heeft de Hoge Raad een typisch jurisch huis neergezet. Het bevat de hoofdregel voor de manier waarop contractbe…

Lees meer

Klagen tegen inhouding rijbewijs

1 augustus 2014

Iedere strafrechtadvocaat krijgt te maken met burgers van wie het rijbewijs is ingenomen. Wat staat u als advocaat dan te doen’Op grond van artikel 164 lid 2 sub a-e1Wegenverkeerswet 1994 (WVW) h…

Lees meer

Toch niet uitgeconcludeerd

30 juni 2014

Auteurs: Aldert van der Bent en Patrick Slob1 In het kader van het juridisch debat mag elke partij zijn zegje doen en reageren op de stellingen van de wederpartij. Op enig moment zal de rechter ec…

Lees meer

Contante betalingen

2 mei 2014

Uitgangspunt bij betalingsverkeer van de advocaat is dat geldstromen giraal verlopen. Wanneer zijn contante betalingen toegestaan? Aldert van der Bent en Patrick Slob1Al in 1995 heeft de Orde met …

Lees meer

Cumulatie in het burgerlijk procesrecht

27 maart 2014

In de praktijk leidt het instellen van meerdere vorderingen in één procedure nog steeds tot onvoorziene problemen. Dat is een goede reden om de kennis van deze materie op te frissen. Het burgerlijk…

Lees meer

1 2 3 4 5 11