Even opfrissen

Verhalen op de gemeenschap

7 mei 2015

Hoe zit het met aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht in het huwelijksvermogensrecht? De begrippen aansprakelijkheid, verhaal en draagplicht zorgen nog steeds voor verwarring en toch is het, vo…

Lees meer

Redelijkheid van de BGK

26 maart 2015

Hoe zit het met de dubbele redelijkheidstoets bij buitengerechtelijke kosten’Innavolging op het Drenth-arrest van 19871 heeft de wetgever in 1992 in artikel 6:96 BW neergelegd dat de redelijke ko…

Lees meer

Verjaring van een vordering

22 januari 2015

Hoe zit het ook alweer met de verjaring van een vordering tot schadevergoeding? De absolute en relatieve termijn in een notendop.Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering doo…

Lees meer

Standaardbedingen: is het feest voorbij?

27 november 2014

Onderwerpen die men uit commercieel oogpunt liever niet bespreekt, kan de gebruiker in zijn algemene voorwaarden ‘wegstoppen?. De richtlijn oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten lijkt ro…

Lees meer

Schadevergoeding: zaakschade

10 november 2014

Uitgangspunt is dat zaakschades ‘abstract’ worden vastgesteld. Maar waar wordt dan eigenlijk van geabstraheerd? En hoe zit het met ‘objectief’ en ‘subjectief’? Frans van Velsen1 Er wordt nogal eens…

Lees meer

De proceskosten ex artikel 237 Rv

25 september 2014

De partij die bij vonnis in het ongelijk wordt gesteld, wordt in de kosten veroordeeld. Maar waaruit bestaat die proceskostenveroordeling ook alweer’De vordering tot veroordeling van de wederpartij…

Lees meer

Haviltex versus de entire agreement clausule

1 september 2014

Auteurs: Menno Weij en Yentl van den Winkel1 Met het Haviltex-arrest (NJ 1981, 635) heeft de Hoge Raad een typisch jurisch huis neergezet. Het bevat de hoofdregel voor de manier waarop contractbe…

Lees meer

Klagen tegen inhouding rijbewijs

1 augustus 2014

Iedere strafrechtadvocaat krijgt te maken met burgers van wie het rijbewijs is ingenomen. Wat staat u als advocaat dan te doen’Op grond van artikel 164 lid 2 sub a-e1Wegenverkeerswet 1994 (WVW) h…

Lees meer

Toch niet uitgeconcludeerd

30 juni 2014

Auteurs: Aldert van der Bent en Patrick Slob1 In het kader van het juridisch debat mag elke partij zijn zegje doen en reageren op de stellingen van de wederpartij. Op enig moment zal de rechter ec…

Lees meer

1 2 3 4 5 11