Opinie

De advocaat als rund

2 september 2013

Rechters maken ongerechtvaardigd onderscheid tussen advocaten en officieren van justitie, zo schrijft advocaat Hans Oudijk. De laatsten krijgen alle ruimte, de eersten wordt daarentegen de mond gesnoerd. En de Hoge Raad zwijgt.

Lees meer

Crisis aanstaande voor de rechtsstaat?

1 augustus 2013

Met de verlaging van de forfaitaire uurvergoeding voor strafadvocaten naar 70 euro, zijn we weer terug in 2000. De tijd waarin het aantal advocaten dat bereid was gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen flink terug liep. De voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris Fred Teeven gaan volgens Nancy Dekens, strafrechtadvocaat in Amsterdam, ten koste van de kwaliteit van de rechtsbijstand en daarmee van de rechtsbescherming van de vervolgde burger. Het vinden van een alternatief is volgens haar meer dan de moeite waard.

Lees meer

‘In oktober hebben we heel Nederland’

25 juli 2013

Staatssecretaris Fred Teeven wil 85 miljoen euro korten op gefinancierde rechtsbijstand. Een ondoordacht plan, volgens Juliet Echteld, sociaal advocaat in Gouda. ‘Wie betaalt de schade die daarmee is en nog zal worden aangericht? Het antwoord ligt voor de hand. De mensen met de laagste inkomens en degenen die voor hen opkomen.’

Lees meer

‘Voorkom genadeklap’

25 juli 2013

De beleidsvoornemens van staatssecretaris Fred Teeven (VVD) zijn volgens strafrechtadvocaat Robert Malewicz slechts een stevig pakket bezuinigingen die de gefinancierde rechtsbijstand volledig ontwrichten.

Lees meer

Examendiefstal

27 juni 2013

De berichtgeving over examendiefstal bij Ibn Ghaldoun deugt niet, betoogt columnist en advocaat Matthijs Kaaks. Berichten bevatten (juridische) missers en zijn tendentieus.

Lees meer

Adolescentenstrafrecht: gemiste kans

30 mei 2013

De Tweede Kamer vergadert vandaag, 30 mei, over invoering van het adolescentenstrafrecht. Staatssecretaris Teeven trekt de leeftijdsgrens voor jeugdsancties op, maar een geheel nieuw type strafrecht voor deze groep was beter geweest, betoogt Rachida el Hessaini van Cleerdin Hamer Advocaten in Amsterdam.

Lees meer

Varkentje en de illegale Rat

2 mei 2013

In het boekje ‘Kikker en de Vreemdeling’ van Max Velthuijs is de vreemdeling een rat. Rat zet zijn tent op aan de rand van het bos waar Kikker, Eend, Haas en Varkentje wonen. Varkentje onderneemt onmiddellijk actie tegen Rat. Want ratten zijn dieven.
‘Hij komt hier de boel opvreten. En werken ho maar. Die vieze rat moet weg, die heeft hier niets te zoeken.’

Lees meer

1 12 13 14 15