Opinie

Britten bewijzen: in Nederland liggen kansen

16 januari 2014

Al meer dan een jaar berichten diverse media dat de omzetten in de advocatuur teruglopen, salarissen dalen, uurtarieven onder druk staan, advocatenkantoren failliet (dreigen te) gaan en de markt voor juridische dienstverlening opdroogt. Maar de plannen van het Britse advocatenkantoor Osborne Clarke om zich in Nederland te vestigen maken duidelijk dat er wel degelijk kansen zijn. Alleen laten Nederlandse kantoren die liggen.

Lees meer

Dit moet in 2014 worden opgelost

7 januari 2014

Via social media vroeg het Advocatenblad advocaten naar hun grootste ergernissen. Bureaucratie, gerechtelijke proefballonnen en confrères die het niet zo nauw nemen met de collegialiteit; tien frustraties die de advocatuur komend jaar graag achter zich laat.

Lees meer

Kapsalon De Zeven Hoofdzonden

28 november 2013

In 2010 schreven vakredacteur Trudeke Sillevis Smitt en Germ Kemper een nog altijd actueel artikel over de hoofdzonden van de advocatuur. Wegens de verschijning van het themanummer Ethiek nog eens de zeven hoofdzonden op een rij.

Lees meer

Klassenjustitie: verzuchting advocaat leidt wel tot veroordeling

21 november 2013

Eerder dit jaar schreef ik in het Advocatenblad dat advocaten de mond wordt gesnoerd waar officieren van justitie vrijelijk beledigingen mogen uitslaan.(1) In dat kader maakte ik melding van een strafzaak tegen een advocaat. Deze werd vervolgd omdat hij ‘sukkel’ zou hebben gezegd in het kabinet van de rechter-commissaris.

Lees meer

Het officium nobile en de pro deo-taks

20 november 2013

Hoewel de term pro deo al eeuwen gebruikt wordt, dekt die sinds de komst van de Wet rechtsbijstand aan on- en minvermogenden in 1958 de lading niet meer. Auteurs pleiten voor de invoering van een pro deo-taks.

Lees meer

‘Citoyens aux armes!’

13 november 2013

Advocaat David de Knijff sprak recent voor de Bredase en Haagse balie. Hij roept advocaten op de barricade op te gaan tegen het toezichtvoorstel van staatssecretaris Teeven. Zijn speech:

Lees meer

Wie krijgt Lassie?

3 oktober 2013

Gezelschapsdieren, en vooral honden, zijn steeds vaker het onderwerp van een juridisch geschil. In ‘Wie krijgt Lassie?’ schreef de Amsterdamse advocate Wills Langedijk (foto) een handleiding voor baasjes in scheiding.

Lees meer

Is openbaar register nodig?

24 september 2013

Weinig advocaten zijn puur en alleen advocaat. Zo’n beetje iedereen heeft een nevenfunctie of bijbaan. De een is docent, de ander annotator, weer een ander mediator, rechter-plaatsvervanger, publicist of bestuurder, zo is te lezen in de speciale uitgave Carrière en opleiding in Advocatenblad nr. 9. Maar waar de nevenfuncties van rechters in een openbaar register staan, is het voor buitenstaanders niet altijd makkelijk te achterhalen welke – mogelijk conflicterende – functies advocaten vervullen. Is een openbaar register met nevenfuncties van advocaten wenselijk?

Lees meer

De advocaat als rund

2 september 2013

Rechters maken ongerechtvaardigd onderscheid tussen advocaten en officieren van justitie, zo schrijft advocaat Hans Oudijk. De laatsten krijgen alle ruimte, de eersten wordt daarentegen de mond gesnoerd. En de Hoge Raad zwijgt.

Lees meer

Crisis aanstaande voor de rechtsstaat?

1 augustus 2013

Met de verlaging van de forfaitaire uurvergoeding voor strafadvocaten naar 70 euro, zijn we weer terug in 2000. De tijd waarin het aantal advocaten dat bereid was gesubsidieerde rechtsbijstand te verlenen flink terug liep. De voorgenomen bezuinigingen van staatssecretaris Fred Teeven gaan volgens Nancy Dekens, strafrechtadvocaat in Amsterdam, ten koste van de kwaliteit van de rechtsbijstand en daarmee van de rechtsbescherming van de vervolgde burger. Het vinden van een alternatief is volgens haar meer dan de moeite waard.

Lees meer

1 10 11 12 13