Nieuws

Orde betrokken bij uitwerking KEI

20 september 2013

De Nederlandse Orde van Advocaten zal direct betrokken worden bij de uitwerking van de digitalisering van de rechtspraak. Deze toezegging heeft de Raad voor de rechtspraak op 19 september gedaan.Bijlage:

Lees meer

Orde uit zorgen over kwaliteit rechtspraak

18 september 2013

De kwaliteit van de rechtspraak in Nederland dreigt in het gedrang te komen door de toenemende werkdruk onder rechters. Daarvoor waarschuwt de Nederlandse Orde van Advocaten. ‘Zorgelijk zijn de lange duur voordat beroepen op zitting kunnen worden gepland en uitspraak wordt gedaan’, stelt de Orde in een visiedocument. Donderdag 19 september spreekt de Orde hierover met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie.Bijlage:

Lees meer

Nieuwe AR-leden

12 september 2013

Bert Fibbe, (NautaDutilh) en Bernard de Leest, (Zumpolle advocaten) werden verkozen tot respectievelijk portefeuillehouder strafrecht en toegang tot het recht.

Lees meer

Deskundigen willen één ontslagroute

12 september 2013

Ontslagdeskundigen hebben bij de Tweede Kamer gepleit voor één route in ontslagprocedures. Ze vinden het onverstandig dat in het sociaal akkoord van werkgevers, werknemers en kabinet twee routes overeind blijven.

Lees meer

Film over gevoelige zaak

11 september 2013

In de film ‘De verdediging van Robert M.’ spelen advocaten Tjalling van der Goot en Wim Anker de hoofdrollen. De Amsterdamse zedenzaak tegen pedofiel Robert M. liep uit op een strijd om een eerlijke procesgang.

Lees meer

1 138 139 140 141 142 179