Blogposts

Rechters stellen grenzen aan de vervolging voor valsheid in geschrift

23 oktober 2017

Het Openbaar Ministerie (b)lijkt dol te zijn op artikel 225 Wetboek van Strafrecht, waarin valsheid in geschrifte strafbaar is gesteld. Menig fiscaal delict wordt met behulp van dit commune delict geprobeerd aan te pakken bij wijze van vangnetbepaling. ‘Ook processtukken blijken niet veilig. Zo vervolgde het Openbaar Ministerie een verdachte voor het afleggen van een […]

Lees meer

‘Advocaten kunnen geen doelen stellen’

17 oktober 2017

Advocaten zijn eigenlijk niet zulke goede ondernemers. Vooropgesteld: ze werken hard, verdienen (goed) geld, hebben tevreden klanten en hebben vaak ook personeel, dus er gaat veel goed, aldus jurist in communicatie Erik Jan Bolsius. ‘Echter, een belangrijke ondernemerseigenschap missen ze: een doel stellen voor hun bedrijf en daar naartoe werken. Is dat erg? Ja, want […]

Lees meer

De second opinion procedure: een analyse

13 oktober 2017

Op 1 mei 2013 startte het gerechtshof Den Haag een pilot met de second opinion procedure, een uitvloeisel van een onderzoek naar de herziening van de rolprocedure in hoger beroep. De Rechtspraak wilde een snellere, goedkopere en eenvoudige procedure. Naar aanleiding van dit onderzoek ontwikkelde een werkgroep van de gerechtshoven Amsterdam en Den Haag de […]

Lees meer

De kwaliteitstoetsen van de Nederlandse orde van advocaten

11 oktober 2017

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft van het parlement de opdracht gekregen om in de Verordening op de advocatuur het woord ‘kwaliteitstoetsen’ op te nemen en is daarin geslaagd, schrijft ondernemingsrechtadvocaat Ellen Timmer. Wel plaatst ze kanttekeningen. ‘Een en ander zal waarschijnlijk per 1 januari 2018 in werking treden. De advocatenregelgeving wordt daarmee verrijkt met fraaie begrippen als […]

Lees meer

Slecht procederen kan je duur komen te staan

9 oktober 2017

Recentelijk werd een gemachtigde van zorgverzekeraar CZ door een kantonrechter in de woorden van de rechtbank “afgestraft”, door de slordige manier van procederen. Advocaat procesrecht Robert van Wijk van AMS Advocaten vertelt in deze blogpost over onzorgvuldige dagvaardingen en de mogelijke gevolgen.

Lees meer

Raadsman bij politieverhoor: Good cop, bad cop

6 oktober 2017

Het is een beetje stil geworden rondom de Salduz praktijk, de bijstand van de raadsman tijdens het politieverhoor. Op 27 februari 2017 is de Wet raadsman bij politieverhoor in werking getreden en het valt nog te bezien of er gelet op de karigheid van de gefinancierde rechtsbijstand nog voldoende advocaten overblijven om verdachten daadwerkelijk tijdens de politieverhoren […]

Lees meer

Vergoeding volledige proceskosten bij kansloze procedure

5 oktober 2017

De proceskostenveroordeling dekt normaal gesproken maar een klein deel van de werkelijke proceskosten. In buitengewone gevallen bestaat aanleiding voor een veroordeling in de volledige kosten. Wanneer is dit aan de orde? In twee recente uitspraken zet de Hoge Raad de regels nog eens op een rij. Lees verder bij Van Iersel Luchtman Advocaten.

Lees meer

Beroepsaansprakelijkheid: tuchtrecht vs. civiel recht

4 oktober 2017

Regelmatig wordt in een civielrechtelijke procedure een beroep gedaan op een oordeel uit een eerder gevoerde tuchtrechtelijke procedure. Het oordeel van de tuchtrechter leidt echter niet zonder meer tot hetzelfde oordeel in een civiele procedure. De Hoge Raad bevestigde in een arrest van 22 september 2017 dat het uitgangspunt is dat aan het oordeel van de tuchtrechter […]

Lees meer

De rechtspraak op Sint Maarten na de orkaan Irma: RR-COG

26 september 2017

Het gebeurt Nederlandse rechters niet vaak dat ze door oorlogen of calamiteiten met tabula rasa te maken krijgen, maar op Sint Maarten was het dit jaar dan zover. De orkaan Irma kwam rechtover alsof het een grasmaaier was en duurde in zijn hefstigste razernij ongeveer drie uur. ‘De Sint Maartense collega’s hadden het al voorspeld, […]

Lees meer

1 2 3 4 7