Opinie

innovatie

‘Innovatie in de advocatuur gaat te langzaam’

27 juli 2017

Bijna elk zichzelf respecterend advocatenkantoor zegt dat het innovatief is, maar is er binnen de advocatuur wel voldoende innovatie? Dat vraagt Scipio van der Stoel van het Amsterdamse legal search bureau Zumpolle Van der Stoel zich af in onderstaande opinie. Is de veranderingsbereidheid om echt innovatief en een game changer te willen zijn in voldoende mate aanwezig? En […]

Lees meer

toevoegingen

Slecht procederen is lonend bij toevoegingen

30 juni 2017

Het is geoorloofd dat advocaten die met succes tegen een overheidsbesluit procederen minder honorarium ontvangen dan advocaten die er een potje van maken. Dit is niet onze mening, maar – de consequentie van – het oordeel van de Centrale Raad van Beroep (CRvB), stellen Thomas Sanders en Rens Koenraad. Door Thomas Sanders, advocaat bij AKD in Breda […]

Lees meer

feiten van algemene bekendheid

Onderzoek: ‘feiten van algemene bekendheid’ niet altijd algemeen bekend

30 juni 2017

Feiten van algemene bekendheid en ervaringsregels behoeven geen bewijs. De rechter mag ze ambtshalve aan zijn beslissing ten grondslag leggen. Maar hoe algemeen bekend zijn ‘feiten van algemene bekendheid’? Willem van Boom, hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit Leiden, deed onderzoek naar dit fenomeen en schreef onderstaand artikel.

Lees meer

Griffies

Griffies meten met verschillende maten

26 mei 2017

Griffierecht bij een verklaring voor recht dat een bepaald geldbedrag verschuldigd is: mag de rechter door de vordering heen kijken? Nee, stellen de advocaten Ernste en Schim van NautaDutilh.

Lees meer

Bent u ook WWZ-moe?

18 mei 2017

De Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) is weliswaar goed voor advocaten, maar heeft verder niet gebracht wat was beoogd. Erik Houben, arbeidsrechtadvocaat bij AdvoKuyt te Voorburg, doet vijf voorstellen ter verbetering.  ‘Ieder zichzelf respecterend vaktijdschrift publiceerde de afgelopen jaren met enige regelmaat een kritische bijdrage waarin (voor 2015) eerst werd geprobeerd de invoering van de WWZ […]

Lees meer

Griffierecht vormt drempel voor klagers

3 mei 2017

Er waren vorig jaar minder klachten en tuchtzaken tegen advocaten. Volgens huurrechtadvocaat Marijn Jansen van Het Raethuys Advocatuur in Roden speelt de hoogte van het te betalen griffierecht daar een rol bij.

Lees meer

1 2 3 4 13