Blogposts

Beroepsaansprakelijkheid: tuchtrecht vs. civiel recht

4 oktober 2017

Regelmatig wordt in een civielrechtelijke procedure een beroep gedaan op een oordeel uit een eerder gevoerde tuchtrechtelijke procedure. Het oordeel van de tuchtrechter leidt echter niet zonder meer tot hetzelfde oordeel in een civiele procedure. De Hoge Raad bevestigde in een arrest van 22 september 2017 dat het uitgangspunt is dat aan het oordeel van de tuchtrechter […]

Lees meer

De rechtspraak op Sint Maarten na de orkaan Irma: RR-COG

26 september 2017

Het gebeurt Nederlandse rechters niet vaak dat ze door oorlogen of calamiteiten met tabula rasa te maken krijgen, maar op Sint Maarten was het dit jaar dan zover. De orkaan Irma kwam rechtover alsof het een grasmaaier was en duurde in zijn hefstigste razernij ongeveer drie uur. ‘De Sint Maartense collega’s hadden het al voorspeld, […]

Lees meer

‘De verschillende snelheden van het recht, of: wat God mag, mag de koe niet’

22 september 2017

Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht –  een belangrijke rol. Sommige termijnen zijn wettelijk geregeld, vele niet. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de overschrijding van de wettelijke bezwaartermijn van zes weken tot gevolg heeft dat het recht op een onafhankelijk oordeel van de rechter over een geschil met de […]

Lees meer

Mr. Hans Pieters: ‘Kunnen magistraten rekenen?’

21 september 2017

Om een verdachte te veroordelen zijn minstens twee bewijsmiddelen nodig. Toch nemen rechters in de praktijk vaak genoegen met slechts één. Mr. Hans Pieters doet een voorstel om de ‘rekenkunde’ van magistraten te verbeteren. ‘Veel discussie in de rechtszaal vindt, zeker als het belangrijkste bewijsmateriaal afkomstig is van één bron, plaats over het unus testis-beginsel van art. […]

Lees meer

Koekje van eigen deeg voor consumenten in kort geding tegen Leen Bakker?

18 september 2017

Vandaag werd bekend dat de zelfbenoemde ‘gedupeerden’ het kort geding tegen Leen Bakker doorzetten. Zij willen een hoogslaper voor 24 euro. Nee heb je, ja kun je krijgen, zullen ze wellicht denken. Maar is het wel helemaal zonder risico om de procedure tegen Leen Bakker te voeren? Advocaat verbintenissenrecht Onno Hennis van AMS Advocaten vertelt in deze blogpost […]

Lees meer

Reëel perspectief op vrijheid voor de levenslanggestrafte?

15 september 2017

Sinds 1 september jl. is er een nieuwe regeling, waarin is vastgelegd dat levenslanggestraften na uiterlijk 27 jaar detentie een herbeoordeling van hun straf toekomt. Hoewel dit niet strookt met aanbevelingen van het EHRM om levenslanggestraften ‘al’ na 25 jaar die duidelijkheid te geven, is het perspectief op herbeoordeling/gratie en dus vrijheid voor de veroordeelde […]

Lees meer

Advocaatje leef je nog?

13 september 2017

Veel bewindvoerders zijn ten onrechte terughoudend om te procederen en vragen zich af wie de kosten van een dergelijke procedure zal moeten dragen. Deze angst is vaak ongegrond. Je procedeert immers ‘in hoedanigheid van bewindvoerder’ en niet als jezelf. De kosten zijn dan voor de onderbewindgestelde en worden in veel gevallen betaald vanuit de Raad […]

Lees meer

‘Niet elke scheiding is gebaat bij een advocaat’

12 september 2017

Onder de titel Als ik alles kon overdoen verscheen vandaag een artikel in de Telegraaf. Het artikel gaat in op onderzoek dat door de vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) is uitgevoerd in aanloop naar de Dag van de Scheiding, aanstaande vrijdag. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de gescheiden mensen de breuk anders zou regelen als […]

Lees meer

Samenwerking & aanbestedingsrecht: maatpak of wringt het jasje?

11 september 2017

Wanneer lokale en regionale overheden willen samenwerken wordt het aanbestedingsrecht vaak als een obstakel gezien voor succesvolle samenwerking. In 2014 heeft de EU wetgever geprobeerd deze obstakels weg te nemen door de Europese aanbestedingsrichtlijnen te hervormen. De vraag is daarom: wringt het jasje nog steeds of is het inmiddels een maatpak geworden? Vanuit het aanbestedingsrecht bezien blijft […]

Lees meer

1 2 3 4 5 7