Blogposts

‘Niet elke scheiding is gebaat bij een advocaat’

12 september 2017

Onder de titel Als ik alles kon overdoen verscheen vandaag een artikel in de Telegraaf. Het artikel gaat in op onderzoek dat door de vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) is uitgevoerd in aanloop naar de Dag van de Scheiding, aanstaande vrijdag. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de gescheiden mensen de breuk anders zou regelen als […]

Lees meer

Samenwerking & aanbestedingsrecht: maatpak of wringt het jasje?

11 september 2017

Wanneer lokale en regionale overheden willen samenwerken wordt het aanbestedingsrecht vaak als een obstakel gezien voor succesvolle samenwerking. In 2014 heeft de EU wetgever geprobeerd deze obstakels weg te nemen door de Europese aanbestedingsrichtlijnen te hervormen. De vraag is daarom: wringt het jasje nog steeds of is het inmiddels een maatpak geworden? Vanuit het aanbestedingsrecht bezien blijft […]

Lees meer

Verpleegkundige gunt alcoholist-patient glas wijn: verwijtbaar handelen?

8 september 2017

Een psychiatrisch verpleegkundige staat tijdens een wandeling buiten de gesloten inrichting een (gedwongen opgenomen) patiënte toe om een glas wijn te drinken. Tijdens een wandeling enkele dagen later loopt de patiënte weg en wordt thuis in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een klacht van de familie volgt en de werkgever wil de verpleegkundige ontslaan. Heeft zij inderdaad […]

Lees meer

De Dikke Van Dale in het procesrecht

7 september 2017

Dat wetboeken belangrijk zijn in ons procesrecht is wel bekend. En dat rechters en advocaten van woorden houden en die op een weegschaal wegen ook. Maar woordenboeken: spelen die nog een rol van betekenis in procedures in Nederland?  Procesadvocaat Robert van Ewijk legt uit dat dit zeker het geval is. Hij maakt een uitstapje naar het bestuursrecht door een […]

Lees meer

Paardrijden, (juridisch gezien) een gevaarlijke hobby?!

6 september 2017

Er komen regelmatig uitspraken van rechters voorbij waarbij het draait om ongevallen met een paard. Bij dergelijke uitspraken speelt er vaak een discussies over de hoogte van een te hanteren percentage eigen schuld. Er wordt dan vaak gesteld dat iemand, door te gaan paardrijden, bewust een risico aanvaard. Dat kan wel zo zijn, maar dat neemt […]

Lees meer

Voetbal is oorlog, een tackle een misdrijf

1 september 2017

Ruim 1,2 miljoen amateurvoetballers zullen zich dit weekeinde bij de start van de competitie misschien wel twee keer bedenken voordat ze een tackle uitvoeren. In hoger beroep veroordeelde het hof een 22-jarige amateurspeler tot 100 uur taakstraf en een schadevergoeding van 9.000 euro vanwege een “onbesuisde sliding”. In november 2014 speelden twee amateurelftallen een partij […]

Lees meer

Het recht op zelfbeschikking van een 12-jarige

28 augustus 2017

Uit recente uitspraken kan geconcludeerd worden dat het recht van een kind in zaken over een medische behandeling verder strekt dan het hoorrecht bij zaken over de hoofdverblijfplaats van het kind. De stem van het kind van 12 jaar of ouder is er dan één met een zeer zwaarwegend karakter. Zelfs wanneer het om een levensbedreigende […]

Lees meer

Is beslag ten laste van een onbekende tegenpartij mogelijk?

25 augustus 2017

In een oplichtings- of fraudezaak is niet altijd duidelijk wie de tegenpartij is, maar soms is wel een bankrekeningnummer bekend. Kan dan op dat nummer beslag worden gelegd om wegsluizen van geld naar het buitenland te voorkomen? Een blogpost over de vraag of je kunt procederen als je niet weet wie de tegenpartij is, derdenbeslag […]

Lees meer

De gereedschapskist van de beslagvrije voet

24 augustus 2017

Met het onlangs uitgebrachte voorstel van wet voor vereenvoudiging van de beslagvrije voet wil de wetgever het vaststellen beslagvrije voet gemakkelijker maken.  Daarnaast is gepoogd de noodzaak voor medewerking van de schuldenaren te beperken. Maar leidt het voorstel daarmee tot een vereenvoudiging? Lees verder bij Schulinck.

Lees meer

Val in escaperoom: wie is aansprakelijk?

24 augustus 2017

Escaperooms zijn niet meer weg te denken. Het is een populair spel waarbij de deelnemers in een kamer worden opgesloten. Door het oplossen van puzzels en raadsels moeten de deelnemers binnen een bepaalde tijd uit de kamer ontsnappen. Leuk om te spelen, maar niet zonder risico. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als een deelnemer tijdens het […]

Lees meer

1 2 3 4 5 6