Blogposts

‘De verschillende snelheden van het recht, of: wat God mag, mag de koe niet’

22 september 2017

Termijnen spelen in het recht – en al helemaal in het belastingrecht –  een belangrijke rol. Sommige termijnen zijn wettelijk geregeld, vele niet. Voor rechtzoekenden is duidelijk dat de overschrijding van de wettelijke bezwaartermijn van zes weken tot gevolg heeft dat het recht op een onafhankelijk oordeel van de rechter over een geschil met de […]

Lees meer

Mr. Hans Pieters: ‘Kunnen magistraten rekenen?’

21 september 2017

Om een verdachte te veroordelen zijn minstens twee bewijsmiddelen nodig. Toch nemen rechters in de praktijk vaak genoegen met slechts één. Mr. Hans Pieters doet een voorstel om de ‘rekenkunde’ van magistraten te verbeteren. ‘Veel discussie in de rechtszaal vindt, zeker als het belangrijkste bewijsmateriaal afkomstig is van één bron, plaats over het unus testis-beginsel van art. […]

Lees meer

Koekje van eigen deeg voor consumenten in kort geding tegen Leen Bakker?

18 september 2017

Vandaag werd bekend dat de zelfbenoemde ‘gedupeerden’ het kort geding tegen Leen Bakker doorzetten. Zij willen een hoogslaper voor 24 euro. Nee heb je, ja kun je krijgen, zullen ze wellicht denken. Maar is het wel helemaal zonder risico om de procedure tegen Leen Bakker te voeren? Advocaat verbintenissenrecht Onno Hennis van AMS Advocaten vertelt in deze blogpost […]

Lees meer

Reëel perspectief op vrijheid voor de levenslanggestrafte?

15 september 2017

Sinds 1 september jl. is er een nieuwe regeling, waarin is vastgelegd dat levenslanggestraften na uiterlijk 27 jaar detentie een herbeoordeling van hun straf toekomt. Hoewel dit niet strookt met aanbevelingen van het EHRM om levenslanggestraften ‘al’ na 25 jaar die duidelijkheid te geven, is het perspectief op herbeoordeling/gratie en dus vrijheid voor de veroordeelde […]

Lees meer

Advocaatje leef je nog?

13 september 2017

Veel bewindvoerders zijn ten onrechte terughoudend om te procederen en vragen zich af wie de kosten van een dergelijke procedure zal moeten dragen. Deze angst is vaak ongegrond. Je procedeert immers ‘in hoedanigheid van bewindvoerder’ en niet als jezelf. De kosten zijn dan voor de onderbewindgestelde en worden in veel gevallen betaald vanuit de Raad […]

Lees meer

‘Niet elke scheiding is gebaat bij een advocaat’

12 september 2017

Onder de titel Als ik alles kon overdoen verscheen vandaag een artikel in de Telegraaf. Het artikel gaat in op onderzoek dat door de vFAS (vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) is uitgevoerd in aanloop naar de Dag van de Scheiding, aanstaande vrijdag. Uit het onderzoek blijkt dat 44% van de gescheiden mensen de breuk anders zou regelen als […]

Lees meer

Samenwerking & aanbestedingsrecht: maatpak of wringt het jasje?

11 september 2017

Wanneer lokale en regionale overheden willen samenwerken wordt het aanbestedingsrecht vaak als een obstakel gezien voor succesvolle samenwerking. In 2014 heeft de EU wetgever geprobeerd deze obstakels weg te nemen door de Europese aanbestedingsrichtlijnen te hervormen. De vraag is daarom: wringt het jasje nog steeds of is het inmiddels een maatpak geworden? Vanuit het aanbestedingsrecht bezien blijft […]

Lees meer

Verpleegkundige gunt alcoholist-patient glas wijn: verwijtbaar handelen?

8 september 2017

Een psychiatrisch verpleegkundige staat tijdens een wandeling buiten de gesloten inrichting een (gedwongen opgenomen) patiënte toe om een glas wijn te drinken. Tijdens een wandeling enkele dagen later loopt de patiënte weg en wordt thuis in zeer beschonken toestand aangetroffen. Een klacht van de familie volgt en de werkgever wil de verpleegkundige ontslaan. Heeft zij inderdaad […]

Lees meer

De Dikke Van Dale in het procesrecht

7 september 2017

Dat wetboeken belangrijk zijn in ons procesrecht is wel bekend. En dat rechters en advocaten van woorden houden en die op een weegschaal wegen ook. Maar woordenboeken: spelen die nog een rol van betekenis in procedures in Nederland?  Procesadvocaat Robert van Ewijk legt uit dat dit zeker het geval is. Hij maakt een uitstapje naar het bestuursrecht door een […]

Lees meer

Paardrijden, (juridisch gezien) een gevaarlijke hobby?!

6 september 2017

Er komen regelmatig uitspraken van rechters voorbij waarbij het draait om ongevallen met een paard. Bij dergelijke uitspraken speelt er vaak een discussies over de hoogte van een te hanteren percentage eigen schuld. Er wordt dan vaak gesteld dat iemand, door te gaan paardrijden, bewust een risico aanvaard. Dat kan wel zo zijn, maar dat neemt […]

Lees meer

1 2 3 4 5 7