Tuchtrecht

Een hekel aan de deken

10 mei 2017

Hoe zeer je ook met de deken in de clinch ligt, een dekenbezoek kun je niet weigeren – ook niet als je een klacht tegen de deken hebt ingediend.

Lees meer

advocaat

Na schorsing nu geschrapt

3 mei 2017

De advocaat die op 20 maart werd geschorst wegens het verrichten van werkzaamheden als advocaat terwijl ze niet beschikte over een stageverklaring, is van het tableau geschrapt door de Amsterdamse Raad van Discipline.

Lees meer

Gelukkig gescheiden

26 april 2017

Je hebt als advocaat veel vrijheid om de belangen van je cliënt te behartigen. Ook hoef je niet continu te wegen of het voordeel dat je voor je cliënt wil bereiken wel opweegt tegen het nadeel dat de wederpartij van jouw handelen ondervindt.

Lees meer

Hof van Discipline

Flinke tik voor niet nakomen schikking

18 april 2017

Pacta sunt servanda, oftewel afspraken moet je nakomen: ongeveer les één van de rechtenstudie. Die gouden regel zit ook ingebakken in de kernwaarde integriteit. Mr. X zag dat niet in en kreeg een forse tik.

Lees meer

Heuvelmans en de hengel van het OM

12 april 2017

Wanneer mag een advocaat in een tuchtrechtelijke procedure zwijgen? Die vraag was cruciaal in de tuchtzaak tegen Marcel Heuvelmans, die door het OM wordt verdacht van getuigenbeïnvloeding.

Lees meer

provisieverbod

Advocaat geschrapt van tableau

3 april 2017

Een advocaat is door de raad van discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden van het tableau geschrapt, omdat hij stelselmatig niet voldeed aan verzoeken van de deken om gevraagde informatie te verstrekken.

Lees meer

1 2 3 4 5 19