Blogposts

Buitenlandse rechtspersoon beschermt bestuurder niet tegen aansprakelijkheid belastingen

26 juli 2017

In Nederland kan een bestuurder aansprakelijk zijn voor belastingschulden van de rechtspersoon die hij bestuurt. Als een rechtspersoon – zoals een BV- belastingschulden niet kan betalen, moet door het bestuur betalingsonmacht worden gemeld. Doet het bestuur dit niet (of niet op tijd) dan kan het bestuur in privé door de Belastingdienst aansprakelijk worden gesteld voor […]

Lees meer

Mag u hyperlinken naar auteursrechtelijk beschermde content?

20 juli 2017

Volgens sommigen vormen ze de kern van het internet: hyperlinks. Op eenvoudige wijze kunnen paginabezoekers doorklikken naar andere informatiebronnen, die niet noodzakelijkerwijs van diezelfde pagina afkomstig zijn. Bij het hosten van een eigen website is het gebruik van hyperlinks onontbeerlijk. Maar mag u vrij hyperlinken? Op content waarnaar gelinkt wordt, zoals muziek, film, software, foto’s en artikelen […]

Lees meer

Monitoren van werknemers – mag dat zomaar?

19 juli 2017

Door nieuwe technologieën wordt het voor werkgevers steeds makkelijker om het gedrag van werknemers systematisch te volgen en te analyseren. Al tijdens het recruitmentproces, (denk aan het bekijken van het Facebook of Twitterprofiel van een sollicitant) maar ook als de werknemer al in dienst is, kunnen de verschillende social media-accounts van een (toekomstige) werknemer worden […]

Lees meer

Concurrentie tussen rechtsstelsels in het licht van Brexit

11 juli 2017

Sinds de Brexit op tafel ligt, is concurrentie tussen rechtsstelsels weer een hot issue geworden. En dan gaat het niet alleen om het recht dat toepasselijk is op de maxima die aan salarissen en bonussen mogen worden toegekend aan bancaire (top)medewerkers. Op handelsrechtelijk terrein spitst de concurrentie tussen het Engelse recht enerzijds en het continentaal-Europese recht anderzijds zich toe […]

Lees meer

Wanted: stop de misleiding van 17 miljoen ‘strafrechters’

7 juli 2017

Zoals het Nederlands elftal bijna 17 miljoen bondscoaches heeft, zo kent ons strafrecht bijna 17 miljoen rechters. Vrijwel iedereen heeft een mening over het strafrecht. In het voetbal wordt de mening niet zelden gevormd op basis van analisten in praatprogramma’s of gewoon op basis van wat men op beelden ziet. In het strafrecht ligt dat […]

Lees meer

Het ‘leeghalen’ van een vennootschap en de causaliteitsvraag

13 juni 2017

Het ligt zo voor de hand: het onlosmakelijke verband tussen de onrechtmatige daad en de dientengevolge geleden schade. Met andere woorden: causaliteit. Welke schade heeft de (gepretendeerde) onrechtmatige daad veroorzaakt? Die schade komt voor vergoeding in aanmerking. Voor zover de schade ook naar redelijkheid kan worden toegerekend (artikel 6:98 BW) en bijvoorbeeld daargelaten de beoordeling […]

Lees meer

EHRM geeft toepassing aan nieuw toetsingskader ne bis in idem

13 juni 2017

Op 18 mei 2017 heeft het EHRM in de zaak Jóhannesson e.a. tegen IJsland voor het eerst toepassing gegeven aan het nieuw toetsingskader voor ne bis in idem zoals dit uiteen is gezet in de baanbrekende (en controversiële) uitspraak van de Grote Kamer in de zaak A en B tegen Noorwegen.  In de zaak van […]

Lees meer

Positie ondernemingsraad in tijden van faillissement

9 juni 2017

Op 2 juni 2017 heeft de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2017:982) een belangrijk arrest gewezen met betrekking tot het adviesrecht van de ondernemingsraad (OR) tijdens faillissement. Ten grondslag aan de uitspraak lag de zaak die was aangespannen door de OR van DA Retailgroep en Retail Shared Service Centre tegen laatstgenoemden en diens curator (hierna gezamenlijk te noemen […]

Lees meer

De stem van ter beschikking gestelden moet kunnen klinken

9 juni 2017

In de Grondwet staat dat iedere Nederlander vanaf achttien jaar mag stemmen. Het stemrecht is dan ook een grondrecht. Ook mensen met een tbs-maatregel hebben in beginsel stemrecht; dat recht maakt deel uit van hun (rechts)burgerschap. Bij de afgelopen verkiezingen bleek dat niet iedere ter beschikking gestelde (hierna tbs-gestelde) zelf in de gelegenheid is zijn […]

Lees meer

1 4 5 6 7